1

Adrian and Kancho Machida

2
Kancho Machida teaching Gedan

 

3
Kancho Machida cuts 10 Tameshi

4
5